Privacy verklaring

Lekker Bezig

De website www.samenlekkerbezig.nl wordt gezamenlijk beheerd door Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond, gevestigd te Zeist, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478591 en Sligro B.V., gevestigd te Veghel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer  17169910 hierna te noemen: ‘Samen Lekker Bezig’. 

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@knvb.nl  

Het verwerken van de persoonsgegevens is gericht op het kunnen aanbieden van informatie over het programma ‘Samen Lekker Bezig’, het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten, het aangaan van overeenkomsten en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statische doeleinden. 

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website en diensten van Samen Lekker Bezig. Het betreft in de hieronder genoemde activiteiten de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en verenigingsnaam. 

Ten behoeve van de correcte uitvoering van het programma ‘Samen Lekker Bezig’, zoals een adviesgesprek, een kantinescan en coaching, is het noodzakelijk uw gegevens te verstrekken aan de aangesloten partners bij Samen Lekker Bezig. Specifiek voor het aanvragen van een Team:Fit coach worden uw gegevens verstrekt aan de koepelorganisatie JOGG - Jongeren op Gezond Gewicht.

Tenslotte kan de kunnen KNVB en Sligro, als u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd middels uw (online) aanmelding voor Samen Lekker Bezig, gegevens aan derden ter beschikking stellen. 

Derden kunnen deze gegevens gebruiken om u informatie aan te bieden, onder andere via e-mails en nieuwsbrieven. Deze derden zijn de partners van ‘Samen Lekker Bezig’. 

De gegevens worden bewaard zo lang u aangemeld blijft bij het programma. U heeft te allen tijde mogelijkheid om af te melden via lekkerbezig@knvb.nl. 

Wanneer u uw toestemming intrekt worden uw gegevens binnen 2 maanden verwijderd uit de database. 

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen. 

Wijziging van het privacy beleid

KNVB en Sligro passen het privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van de Privacyverklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen informeren KNVB en Sligro u per e-mail en via de website. 

Contactgegevens

Indien u vragen hebt naar aanleiding van deze verklaring dan kunt u zich per e-mail wenden tot lekkerbezig@knvb.nl.  

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Schrijft u zich in voor de Samen Lekker Bezig nieuwsbrief, ontvangt u voortaan de nieuwsbrieven per e-mail. Afmelden voor deze nieuwsbrief is ten allen tijde mogelijk via de button 'afmelden' onderaan de nieuwsbrief of door het sturen van een e-mail naar lekkerbezig@knvb.nl.